-Fluehjerne- flyr helikopter

Et dataprogram basert på en fluehjerne kontrollerer et modellhelikopter.