Høy selvmordsfrekvens blant kvinnelige leger

Selvmord er dobbelt så utbredt blant kvinnelige leger som blant mannlige. Årsaken kan være at det stilles større forventninger og krav til kvinnene, mener britiske psykologer.