Kroatiske nasjonalister samler seg i Mostar

Representanter fra kroatiske nasjonalistgrupper i Bosnia har samlet seg i Mostar til et møte som ventes å munne ut i en erklæring om selvstyre for kroatene i Bosnia.