Ikke spor av terror

Undersøkelser av den svarte boksen i ulykkesflyet, viser at pilotene ikke fikk forvarsler om at noe var galt.