Seks av ti irer stemte ja til Nice-traktaten

Nice-traktaten ble vedtatt med klart flertall i Irland. Ja-siden vant med 62,8 prosent av stemmene, melder den statlige radiokanalen RTE.