Verdens største naturreservat til havs

Australia planlegger å opprette verdens største marine naturreservat i sørishavet.