Frigjøringsprosess etter 800 års undertrykkelse

Irland er i gang med en historisk frigjøringsprosess etter 800 års engelsk undertrykkelse.