Munn- og klovsyke sprer seg i Nederland

Landbruksdepartementet i Nederland bekreftet torsdag det åttende tilfellet av munn- og klovsyke.