Så livstegn fra døende stjerne

Vitenskapsfolk har observert de siste livstegnene fra en gigantisk stjerne som døde for nesten 13 milliarder år siden. Observasjonen kan gi ny kunnskap om universets tidlige barndom.