Skjer kvart år

Bruk av gass til å slå ut tjuveri- og ransoffer er ein kjent teknikk nedover i Europa.