Castros allsidige hær

Cubas væpnede styrker spiller en avgjørende rolle i å holde brødrene Castro ved makten, og sikrer blant annet turistinntekter til landet. Samtidig bistår en hær av unge sosialarbeidere i «revolusjonen» mot korrupsjon.