Resultatløse forhandlinger i Nepal

Nepalske myndigheter har nok en gang mislykkes i å komme til enighet med den maoistiske opprørsgeriljaen om en fredsavtale.