E-postaksjon for flodbølgeofre

Flere tusen nordmenn har på rekordtid signert et brev til regjeringen om at Norge bør gi ti milliarder kroner i bistand etter flodbølgekatastrofen.