USA skifter ut ledere

De fikk en kort karriere i Bagdad amerikanerne som president George W. Bush plasserte i stillingene som borgermester og generalguvernør.