Palestinernes enehersker

Han var palestinernes ubestridte leder. Dette var også hans - og palestinernes - svakhet. Fordi Arafat ville gjøre alt selv, fikk han det ikke til. Kan partene dra den lærdom av hans død, vil den kanskje ikke være forgjeves, skriver mangeårig korrespondent i Midtøsten, Lasse Ellegaard.