Skjebneår for Kosovo

2005 blir et skjebneår i Kosovo. Kampen om fremtiden er viklet inn i et innfløkt storpolitiske spill, og alle aktørene posisjonerer seg før forhandlinger om provinsens fremtid innledes senere i år.