15 gruvearbeidere innestengt

Minst åtte polske gruvearbeidere har mistet livet i en gasseksplosjon i en kullgruve i Ruda sør i landet.