EU skjerper tonen mot Iran

Hvis Iran ikke snarest skroter sitt atomvåpenprogram kan også EU bringe saken inn for FNs sikkerhetsråd. Det igjen kan bringe utviklingen inn i et «Irak-spor».