Utsteder fatwa om å løslate gisler

En radikal religiøs leder i Irak utstedte søndag et islamsk dekret om at de to franske gislene blir løslatt umiddelbart.