Laksevedtak inn for Ministerrådet

Danmark sørger for at den omstridte avgiften norske lakseeksportører sliter med i EU-markedet, ankes inn for Ministerrådet.