Irving nektet på livstid

Østerrike kommer til å utvise Holocaust-fornekteren David Irving, og han vil aldri få tillatelse til å returnere, sier en polititjenestemann.