Blair og Musharraf vil stå sammen mot terror

Storbritannia og Pakistan vil styrke samarbeidet i kampen mot terror i årene framover.