Russland nekter å rehabilitere tsarfamilien

En domstol i Moskva har vedtatt at det ikke kan bevises at den russiske tsarfamilien falt som ofre for politisk forfølgelse.