Forskere: – Isbjørnbestanden er alvorlig truet

To tredeler av den globale bestanden av isbjørn kan være utryddet innen midten av dette århundret.