Drapssiktede møtte vitner i Kongo

De to drapssiktede nordmennene i Kongo ble i dag konfrontert med hovedvitnene til drapet.