Menneskerettsdomstol på randen av kollaps

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er i ferd med å bryte sammen under et berg av saker.