Krasjlandet på garasjetak

Småflyet gikk inn for en heller uortodoks landing.