Blindet av lasershow

Mer enn 30 russiske ungdommer har fått store synskader etter et lasershow på en festival utenfor Moskva i forrige uke.