Protestantar arbeider meir

Forskaren Horst Feldmann har funnet ut at arbeidsmoral og religion heng saman, fortel forskning.no.