Dyptvannsmonster døde

Dette forhistoriske beistet ble trukket opp fra havets dyp og plassert i en tank. I dag døde det. Se video.