Våpenprodusent granskes

USA har satt igang etterforskning av Europas største våpenprodusent, britiske BAE, og vil undersøke om selskapet har brutt de amerikanske antikorrupsjonslovene.