Afghanistan forsyner verden med heroin

Afghanistan er ikke bare verdens største opiumsprodusent, men har nå tilnærmet heroinmonopol i verden.