- Prisøkning på mat er mord

Varemarkeder har brakt «grufullhet» til verden, og økte matvarepriser vil føre til «et stille massemord» i fattige land, sier FNs spesielle matutsending.