Få valgproblemer

Et rekordstort antall velgere har møtt opp, men det meldes om få problemer i USA.