Kina kritiserer vestlige utslippsmål

Kina kritiserer målene USA, EU og Japan har satt for kutt i utslippene av klimagasser innen 2020.