— Vi regner med at mellom 5.000 og 6.000 har reist fra Europa for å kjempe i Syria, sier EUs justiskommissær Vera Jouriva til den franske avisen Le Figaro mandag.

Hun understreker at det reelle antallet kan være langt høyere fordi det er vanskelig å identifisere utenlandske krigere i konflikten.

Jourive sier EU vil legge vekt på forebyggende tiltak for å hindre at unge europeere slutter seg til islamistgruppene, og at det er viktig å se på det store spekteret av årsaker.

— Å se på de som ønsker å reise til Syria eller allerede har kommet tilbake, er å gripe inn for sent, sier hun.