Det er Center for Terroranalyse (CTA), som er underlagt PET, som melder dette. Senteret opplyser samtidig at minst 90 personer er reist fra Danmark for å krige i Syria.

Tallene kommer fram i en ny analyse av terrortrusselen mot Danmark.

— Vi har ikke tidligere sett så mange fra Danmark som har reist ut til en konfliktsone, sier den nye sjefen for PET, Jens Madsen, i en pressemelding fredag.

Flere fra Norge

Det norske sikkerhetspolitiet PST anslo i november i fjor at mellom 30 og 40 nordmenn hadde reist til Syria.

— Det var et forsiktig anslag, over de vi var temmelig sikre på hadde reist. Siden da vet vi at enda flere har reist, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til NTB.

PST vil legge frem oppdaterte tall i forbindelse med sin årlige trusselvurdering, som kommer i begynnelsen av mars, opplyser Bernsen.

Siden 2012

CTA/PETs tall på hvor mange som er reist fra Danmark til Syria, gjelder tiden siden sommeren 2012.

— Tallet er forbundet med en viss usikkerhet og kan være høyere, fastslår rapporten.

— CTA vurderer at langt over halvparten har deltatt i kamphandlinger. Det er overveiende unge menn fra islamistiske miljøer i Danmark. Det er også eksempler på utreiste fra kriminelle miljøer, heter det.

Ifølge rapporten er de som drar fra mange forskjellige etniske miljøer, også danske konvertitter.

Gjennomslagskraft

Når krigsdeltakerne kommer tilbake til Danmark, har noen av dem stor gjennomslagskraft i muslimske miljøer. Disse benytter sin innflytelse til å verve nye som sendes til Syria, ifølge PET.

Madsen sier at innsatsen overfor krigsdeltakerne i Syria er en av PETs viktigste oppgaver.

— Økt tilstedeværelse av personer med erfaring fra trening, samarbeid og kamp i en konfliktsone som Syria, øker risikoen for at et angrep kan planlegges og utføres raskt og med større effekt, skriver PET.

— Terrortrusselen i Danmark er i hovedsak rettet mot personer og lokaliteter med tilknytning til (Muhammed)-tegningsaken, heter det videre.

— Det må likevel forutsettes at militante islamister i stigende grad tar initiativ til å peke ut andre terrormål.

PET/CTA mener at et økende antall islamister i Danmark har en militant islamistisk ideologi.