Jay Inslee fra Demokratene sier beslutningen ble fattet fordi dødsstraff blir brukt rettferdig.

— Det er for mange svakheter i systemet. Og når den endelige beslutningen innebærer henrettelse, er det for mye på spill til å akseptere et utilstrekkelig system, sier Inslee.

Den siste henrettelsen i Washington ble utført i 2010. I dag sitter ni dødsdømte på dødscelle og venter på å bli henrettet.

Inslee understreker at dødsstraffen til de ni ikke kommer til å bli omgjort.

— Jeg setter ikke spørsmålstegn ved om de er skyldige. Men jeg mener at de grusomme forbrytelsene de er skyldige i, ikke veier tyngre enn problemene ved vårt system med dødsstraff, sier guvernøren.