WHO-møte om kreftfare fra mat

Verdens helseorganisasjon WHO vil sammenkalle eksperter for å diskutere funnene av det kreftfremkallende stoffet akrylamid i vanlige matvarer som stekte poteter og brød.