100 millioner afrikanere lever som deg

Nye store kjøpesentre dukker opp i stadig flere afrikanske storbyer. En voksende middelklasse er i ferd med å få fart på Afrika.