Samtidig sier de at de anser regjeringen i Kiev for å være uten legitimitet.

Målingen er utført at Kievs institutt for internasjonal sosiologi og er publisert i den russiskspråklige avisen Ukespeilet.

  • 52,3 prosent av de spurte sier nei til at Donetsk blir en del av Russland, mens 27,5 prosent sier ja.
  • Samtidig sier 38,4 prosent at de støtter Russlands krav om at Ukraina må bli en føderal stat, mens 41 prosent ønsker en desentralisering av makten.
  • 74 prosent av de spurte sier samtidig at de anser at Ukrainas fungerende president Oleksandr Turtsjynov som illegitim. Separatister i Donetsk har erklært regionen som en uavhengig republikk. De krever at det holdes folkeavstemning for å avgjøre om Donetsk skal innlemmes i Russland — slik Krim-halvøyen nylig ble, til sterke protester i Ukraina og Vesten.