• KREVER PENGER: Kirkens Nødhjelp og søsterorganisasjoner fra Afrika markerte seg på klimatoppmøtet med krav om at Norge og andre rike land forplikter seg til å bruke offentlige midler til det nye klimafondet. F.v. kommunikasjonsrådgiver Ida Thommasen og klimarådgiver Harald Nyeggen Sommer. FOTO: ATLE ANDERSSON

- Penger i potten, Jens!

Statsminister Jens Stoltenberg blir møtt med krav i Durban om at Norge og andre rike land selv må legge store summer i det nye klimafondet. – Fondet kan ikke basere seg på private midler, mener Kirkens Nødhjelp.