• Seniorforsker Nefissa Naguib ved Christian Michelsens Institutt FOTO: UiB

- Det skytes for å drepe