— Volumene til Ukraina ble begrenset fra klokken 8 mandag, slik det var avtalt, sier kilden som ber om anonymitet.

Russland krevde at Ukraina mandag morgen skulle innfri en større del av sin gassgjeld for tidligere leveranser. Da fristen utløp, innførte Gazprom forhåndsbetaling av gassleveranser til Kiev.

Russerne velger også å ta Ukraina til voldgiftsdomstolen i Stockholm for å få innkrevet hele gjelden på rundt 25 milliarder kroner.

Fryktet

Samtidig sier Gazprom at selskapet vil fortsette å sende gassforsyninger det er kontrakt om til europeiske forbrukere. Selskapet sier at man forventer at Ukraina sender gassleveransene videre.

EU har uansett fryktet denne situasjonen. Flere av Unionens land er avhengige av gass fra Russland, og mye av den kommer via ukrainske rørledninger. EU har derfor prøvd å mekle i gasstriden mellom Moskva og Kiev, men søndag kveld ble det klart at det fortsatt ikke var oppnådd enighet om gammel gjeld og pris på nye leveranser.

Gammel konflikt

Da Russland og Ukraina kranglet om gassen i 2009, stengte russerne kranene og skapte store problemer i Europa. Denne gangen har EU-landene større gasslagre å tære på i sommermåneder som gir mindre forbruk, men avhengigheten av russisk gass har fått fart i europeernes arbeid med å spre energiforsyningene sine.

Norge er EUs nest viktigste leverandør, og Unionen sier den vil bygge på samarbeidet med «pålitelige partnere». Men videre jobber EU-kommisjonen med en plan for å minske energiavhengigheten utenfra og gjøre Europa mer selvforsynt.