• Nye cybertrusler og større forskjell mellom fattige og rike* Økt fare for nye opprør i den arabiske verden* Megabyer og falske nyheter på nettet

Vi lever i en verden som forandrer seg hurtigere enn noen gang før. I et forsøk på å skape et noe større overblikk over trender og utviklingstrekk som vil prege det neste året, har den verdensomspennende organisasjonen World Economic Forum bedt 1500 eksperter fra bedrifter, regjeringer, universiteter, tenketanker og interesseorganisasjoner om å rangere de ti viktigste utviklingstrekkene. Vurderingene er samlet i den ferske rapporten Global Agenda 2014.

Her er ekspertenes konklusjoner:

1. SPENNINGER: Tilhengere og motstandere av Det muslimske brorskapet i åpen kamp i Kairo. Eksperter frykter mer uro i flere land i Midtøsten neste år. FOTO: Mohamed Abd El Ghany, REUTERS

1. Tikkende bomber i Midtøsten og Nord-Afrika

Voksende sosiale spenninger i Midtøsten og Nord-Afrika står som den største utfordringen i 2014. «Det er økende enighet om at regionene står foran en tid med voksende usikkerhet, som har rot i en sosial polarisering», heter det i rapporten.

Mest synlig er splittelsen mellom de kreftene som ønsker at politisk islam skal spille en fremtredende rolle i hverdagen, og de som ønsker at politikk og religion skal være adskilt.

Og mens det internasjonale samfunnet er tilbakeholden med å engasjere seg i regionen, har regionens aktører med høyst ulike dagsordener fått større muligheter til å påvirke utviklingen.

«Den arabiske verden står overfor en periode med voksende spenninger», konkluderer rapporten.

2. ØKTE FORSKJELLER: En mann forsyner seg av matrester fra et bosspann på gaten i Madrid. Stadig flere mennesker som før tilhørte middelklassen havner nå i fattigdom i mange vestlige land. FOTO: PAUL WHITE, AP

2. Økende inntektsforskjeller

Årets nest største utfordring er de voksende inntektsforskjellene i mange land.

«Slå på nyhetene, og du ser rekordmange protester, historiske omveltninger og opptøyer på veier som en gang var så stille — det er ingen tvil om at voksende inntektsforskjeller er et tema med sentral betydning», heter det.

Helene Gayle, som leder den humanitære organisasjonen CARE i USA, forteller at hennes organisasjon før konsentrerte seg om verdens fattigste land, men nå i stigende grad opplever fattige i land med middels inntekter. Mange er blitt presset ut av middelklassen og ned i fattigdom.

Den økende ulikheten står rett og slett frem som den største utfordringen av alle i Nord-Amerika.

— Den utrolige velstanden som gjennom de siste tiårene er skapt i USA, er gått til en stadig mindre andel av befolkningen, fastslår Helene Gayle.

3. SÅRBAR UNGDOM: Spanske ungdommer protesterer mot arbeidsledighet på 40 prosent i hjemlandet og den knallharde innsparingspolitikken. Ekspertene i World Economic Forum frykter at jobbløse ungdommer lett kan bli ofre for populistiske politiske krefter. FOTO: EMILIO MORENATTI, AP

3. De unge ledige

Millioner og atter millioner av mennesker står uten arbeid, og det er et problem som særlig rammer den unge generasjonen.

«En generasjon som starter sin tilværelse med total håpløshet, vil være mer mottakelig for populistisk politikk, og vil stå uten de kvalifikasjoner som man utvikler i starten av et arbeidsliv.

Dette kan underminere fremtiden for den europeiske integrasjonen, siden landene med den høyeste ungdomsarbeidsledigheten befinner seg i periferien (av EU, red, anm.)», heter det i rapporten.

4. NY TRUSSEL: Sannsynligheten for nye cyberangrep øker. Bildet er tatt utenfor det sørkoreanske senteret mot cyberterror i hovedstaden Seoul. Sørkoreanske myndigheter har anklaget Nord-Korea for å stå bak angrep på datasystemer. FOTO: Ahn Young-joon, AP

4. Flere cybertrusler

Som samfunn er vi blitt mer sårbare etter hvert som behandling og oppbevaring av data flyttes ut fra en enkelt virksomhet og regjeringskontorer til noen få dataselskaper. Vi legger våre egg i færre og færre kurver.

Tidligere i år fant for eksempel det tyske sikkerhetsfirmaet n.runs ut at kommunikasjonen mellom fly og kontrolltårn foregikk uten kryptering.

Dermed vil det være enkelt for en hacker å sende falsk informasjon til fly.

Løsningen på våre problemer er ikke, mener World Economic Forum, at vi forsøker å forhindre ethvert hackerangrep. Det vil i praksis være umulig. I stedet handler det om å unngå at hackerangrep får katastrofale følger.

5. TØRKE: Kampen mot klimaendringene går for sakte, hevder eksperter. Mer ekstremvær mange steder kan bli resultatet av den globale oppvarmingen. Bildet viser tørke i New Zealand. Christine Cornege, AP

5. Passivitet mot klimaforandringer

Ifølge Christiana Figueres, som leder FNs klimasekretariat, er den globale oppvarmingen det viktigste av alle problemer verden står overfor.

— Men vi tar det fortsatt ikke like alvorlig som det problemet fortjener, sier hun.

Men det foregår likevel en stille, grønn revolusjon. Det er de siste årene investert over 5500 milliarder kroner i grønn energi. Men det trengs så mye mer. Det er kort sagt behov for en gigantisk omstilling av vår økonomi, noe som høres ut som en uoverstigelig oppgave.

— Men vi har gjort det før. Tenk bare på den industrielle revolusjonen, påpeker Christiana Figueres.

6. MISNØYE: Demonstranter marsjerer utenfor finanskapitalens høyborger i Wall Street i New York. Økt avstand mellom de som styrer den økonomiske politikken og vanlige folk, bekymrer ekspertene. FOTO: JOHN MINCHILLO, AP

6. Mindre tillit til den økonomiske politikken

«Det er en voksende avstand mellom dem som regjerer, og de som blir regjert. Og mellom betrodde institusjoner som banker og de som har plassert sine oppsparte midler i dem», ifølge vurderingene fra World Economic Forum.

Rapporten oppgir tre årsaker: Den nåværende krisens styrke og omfang. Den langsomme veien ut av krisen. Og urealistiske forventninger til den økonomiske politikken.

Særlig unge ser ut til å være kritiske til den økonomiske politikken.

7. UTEN MORAL?: Politiske ledere uten moral og verdimessig forankring skaper økt mistillit og mangel på legitimitet for viktige samfunnsinstitusjoner. Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi har vært i søkelyset for en rekke kritikkverdige forhold. FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

7. Ledere uten verdier

Altfor mange ledere styres av egne interesser, og ikke av hensynet til samfunnets beste.

Eller som den afrikanske erkebiskop John Onaiyekan formulerer det i et innlegg i rapporten Global Agenda 2014:

«Sett fra Afrika kan jeg si at vi har sett for mange ledere som søker makt for å tjene penger, ha innflytelse og dele pengene med sine venner og allierte».

Andre skriver i rapporten om en legitimitetskrise for mange av de institusjonene som ble bygget opp i den industrielle gullalderen.

8. REVOLUSJON: Disse ungdommene nyter et fast food-måltid i den indiske millionbyen Hyderabad. Asias fremvoksende middelklasse skaper store endringer i land som India og Kina, også i matveien. ARKIVFOTO

8. Asias voksende middelklasse

I dag utgjør den 500 millioner. I 2020 er de blitt til 1,75 milliarder. Det er mer enn en tredobling på bare syv år.

«Verden har aldri tidligere opplevd noe lignende», heter det i Global Agenda 2014, som påpeker at denne utviklingen både representerer muligheter og gigantiske utfordringer.

På plussiden fremheves det faktum at en voksende middelklasse ofte fører til et lavere konfliktnivå.

På den negative siden teller klimabelastningen av en eksploderende middelklasse med et like eksploderende forbruk av kjøtt og andre produkter med store karbonavtrykk.

9. MEGABYER: Mange av verdens megabyer ligger i Asia, og antallet øker jevnt og trutt. Bildet viser Tokyos berømte skyline. Kimimasa Mayama, Reuters

9. Megabyenes fremvekst

I 2011 fantes det 22 megabyer med over 15 millioner innbyggere. I 2025 vil verden ha 35 megabyer.

På den ene siden er de arnested for all verdens problemer, fra global oppvarming til hjemløse, gjeldskriser, energimangel, vannmangel og sykdomsutbrudd.

På den andre siden er det også ofte i storbyene man finner den kreativitet, idérikdom og innovasjon som kan føre til en løsning på disse problemene.

I Kina har man kastet seg ut i den gigantiske oppgaven å etablere byer som kan huse 250 millioner kinesere som flytter fra landsbygden til urbane sentra.

En av de store oppgavene blir å sikre byene flere bein å stå på, slik at de ikke ender opp som den amerikanske byen Detroit. Den falt i grus sammen med sin bilindustri, fordi det ikke fantes noe annet der.

10. NY KANAL: Bruken av sosiale medier har eksplodert, også i verdens konfliktområder - som her under en demonstrasjon i Khartoum i Sudan. Men mye kan gå galt når sosiale medier brukes som nyhetskilder. foto: khalil Hamra, AP

10. Feilinformasjon på nettet

Vi lever i en tidsalder der nyhetene sprer seg med enorm hastighet via sosiale medier. Her finnes det ikke bare enorme mengder informasjon, men også feilinformasjon. Som under opptøyene i Storbritannia sommeren 2011, da det raskt ble spredt et rykte om at et sykehus var blitt angrepet. Nyheten spredte seg med lynets hastighet, men ble også raskt avvist på de sosiale mediene. Dermed korrigerte de feilen selv. De klassiske mediene og myndighetene reagerte derimot langsomt, og fikk dermed den første lærepengen om den nye informasjonsvirkeligheten som omgir dem.

En av de store oppgavene i det kommende året er å forstå disse informasjonsstrømmene og lære å håndtere dem.

«Det er avgjørende å forstå omfanget og hastigheten av online feilinformasjon», heter det i Global Agenda 2014. «Når man snakker om sosiale medier, snakker man om «big data». Det kreves kort sagt nye verktøyer for å følge med på infostrømmen.