En sortkledd mann vader rundt i vannet ved en av øyene i Kanholmsfjärden, Stockholms skjærgård, etter at det ble fanget opp russisk radiotrafikk mellom nettopp dette området og russiske Kaliningrad. Den svenske marinen gjennomtråler nå området med sine mest avanserte fartøyer.

De siste dagers begivenheter i Stockholms skjærgård har alle ingrediensene til en spionroman som selv ikke Jan Guillou kunne ha skrevet bedre.

Det er imidlertid ingen øvelse eller fiksjonshistorie som utvikler seg time for time i Østersjøen. Det svenske forsvaret viser tenner, og det er et bevis på at situasjonen tas veldig alvorlig.

— Det pågår med all sannsynlighet fremmed undervannsvirksomhet i Stockholms skjærgård, bekreftet kontreadmiral Anders Grenstad på en pressekonferanse søndag kveld.

En stor etterretningsoperasjon ble igangsatt fredag, og opp mot 200 personer fra den svenske marinen og hæren ble satt inn i søket.

Ifølge kilder i det svenske forsvaret hadde en troverdig kilde observert noe i Kanholmsfjärden, som man ville undersøke nærmere. Man mistenkte at en ubåt sto bak den fremmede undervannsaktiviteten i skjærgården.

Vitner har sett ubåt

Lørdag kunne Svenska Dagbladet avsløre at forsvaret allerede på torsdag hadde fanget opp nødmeldinger på russisk på en nødkanal som brukes av Russland.

Fredag kveld fanget man opp ytterligere en samtale, men denne gangen var kommunikasjonen kryptert. Det lyktes imidlertid å lokalisere hvor det ble kommunisert fra - og til.

Den ene parten befant seg et eller annet sted i Kanholmsfjärden, mens den andre parten kommuniserte fra Kaliningrad, den russiske enklaven mot Østersjøen, hvor den russiske Østersjøflåten har sin base, inkludert russiske miniubåter.

Det svenske forsvaret har vært forsiktig med å bekrefte eller avkrefte opplysningene som svenske medier har meddelt de siste dagene. På en pressekonferanse lørdag ble ting noe klarere.

- Troverdige opplysninger

— Vi mener fortsatt at opplysningene vi har fått er meget troverdige. Jeg har som operasjonsleder besluttet at vi må øke antallet enheter med kvalifiserte sensormuligheter, sa Jonas Wikström fra Forsvarskommandoen.

Det betyr blant annet at søket etter undervannsaktivitet er blitt utvidet, og at nye fartøyer er satt inn i operasjonen. Det inkluderer den nye, toppmoderne korvetten HMS Visby, som er utrustet med varmesøking og en rekke andre moderne sensorer.

Søndag kveld ble det avholdt nok en pressekonferanse. Der ble det forklart at flere vitner har observert et ubåtlignende fartøy de siste dagene, og det ble vist frem et bilde som et av vitnene hadde tatt med sin mobil, som tilsynelatende viser et ubåtlignende fartøy.

Uten nærmere detaljer fra forsvaret er det imidlertid vanskelig å vite hva som er fakta og hva som er rykter.

To russiske skip

Ifølge Svenska Dagbladet og deres sikkerhetspolitiske medarbeider Mikael Holmström er det imidlertid mye som tyder på at det er en skadd russisk ubåt som har utløst alarmene. Ikke minst fordi mye tyder på at ubåten faktisk ble observert over vannflaten fredag.

— Hvis en miniubåt får tekniske eller andre problemer om bord kan den bli vanskelig å styre. Da kan det skje at en del av fartøyet bryter vannflaten, skriver Holmström i en artikkel.

Det er imidlertid ikke bare det svenske forsvaret og en mystisk ubåt som svømmer i Stockholms farvann for øyeblikket. Siden onsdag har oljetankeren NS Concord sirklet i internasjonalt farvann utenfor skjærgården, og et russisk forskningsskip er på vei mot Stockholm.

Ifølge den militærstrategiske eksperten Stefan Ring kan de begge ha blitt utsendt for å hjelpe en skadd ubåt. Like etter Svenska Dagbladets avsløring om nødmeldingene lørdag kveld begynte NS Concordia å bevege seg nordover og vekk fra området.

- Høyst alvorlig krenkelse

Det er ikke første gangen at den svenske skjærgården i Østersjøen er sentrum for en ubåtjakt. Fra 1980 og frem til midten av 90-tallet finnes det en rekke med episoder hvor ubåter ble observert i svensk farvann. Den mest kjente episoden fant sted i 1981, da den russiske ubåten U137 grunnstøtte utenfor Karlskrona.

I de siste årene har det svenske luftrommet også stadig blitt krenket av russerne. I påsken 2013 øvet russiske fly tett inntil svensk luftrom, og to danske NATO-fly ble sendt opp for å avskrekke dem. I slutten av oktober 2013 gjennomførte fem russiske fly, herunder to bombefly, angrepsøvelser mot Sverige, Polen og Baltikum i to timer.

I september i år fløy to kampfly inn i svensk luftrom, og daværende utenriksminister Carl Bildt kalte episoden for den mest alvorlige krenkelsen av svensk suverenitet i hans åtte år som utenriksminister.

I april kunne det svenske sikkerhetspolitiet Säpo bekrefte at Russland hadde øket spionasjen på svensk jord og at de hadde gjort forberedelser for krig på svensk jord.

— Krigsforberedelser kan handle om intensjoner som ligger langt inn i fremtiden, sa Säpos sjefanalytiker Wilhelm Unge til Aftonbladet i vår.

Forsvarsminister Peter Hultkvist har inntil søndag kveld ikke uttalt seg i saken, utenom en kort kommentar til SVT.

— Om man gjennomfører en slik operasjon ligger det et alvor bak.

BERGENS/POLITIKEN