EU-kommisjonens rapport ser helt annerledes ut enn den grunnlagsrapporten forskere leverte og fikk godkjent i vinter, fastslår avisen Politiken.

Ereksjonsproblemer

I den opprinnelige rapporten og i forskernes eget resymé finnes egne avsnitt om blant annet seksuell atferd, kondombruk, menn som voldsofre, selvmord, konsekvenser av skilsmisse, ereksjonsproblemer og infertilitet.

I EU-kommisjonens endelige utgave, derimot, er alt dette utelatt, og det til tross for at rapporten for øvrig er direkte avskrift av forskernes resymé.

Men hokus pokus

Forskningssjef Svend Aage Madsen ved Rigshospitalet i Danmark sier han er sjokkert. Ifølge ham er forskerne utsatt for systematisk sensur.

— Vi leverte det vi ble bedt om, men hokus pokus, så ble alt det som de ikke likte å høre, fjernet, sier han til Politiken.

Formålet med rapporten har vært å utpeke de viktigste helseproblemene blant menn i EU.