Obama rettet et skarpt søkelys mot økonomi og sysselsetting da han holdt sin årlige tale om rikets tilstand i Kongressen tirsdag kveld.

— En økonomi i vekst som skaper gode middelklassejobber, det må være ledestjernen for vår innsats, sa Obama.

Ifølge ham er statlige investeringer i infrastruktur, fornybar energi, utdanning og forskning noe av det som skal til for å få fart på økonomien. Samtidig må staten tilrettelegge for næringslivet slik at flere selskaper velger å produsere biler, datamaskiner og andre varer i USA heller enn i andre land.

— Men la meg gjenta at ingenting jeg foreslår i kveld skal øke underskuddet med ett eneste øre, understreket Obama.

Middelklassen i sentrum

Det som trengs, er ikke en større stat, men en «smartere» stat som prioriterer strengt og investerer bredt, ifølge Obama. Denne staten må gagne det store flertallet av befolkningen, og ikke bare en liten elite, understreker han.

— Vår generasjons oppgave er å starte opp igjen den virkelige motoren bak USAs økonomiske vekst, en blomstrende middelklasse, sa Obama i talen.

Han ga også de folkevalgte i Kongressen en smekk og krevde en slutt på økonomiske kriser skapt av politikerne selv.

Å la store budsjettkutt tre i kraft automatisk den 1. mars bare fordi Demokratene og Republikanerne ikke klarer å samle seg om et forlik i saken, vil være en «svært dårlig idé», fastslo Obama.

Og planen som en gruppe republikanere har fremmet om å gjennomføre store kutt i skoleverket, helsevesenet og pensjonen, tordnet han, er «enda verre».

— Vi kan ikke be pensjonister og arbeidstakere om å ta hele byrden i arbeidet for å få ned underskuddet og ikke kreve noe som helst fra de rikeste og mektigste, sa Obama, som lenge har tatt til orde for økt skatt for de rikeste i USA.

Splittet Kongress

Årets tale om rikets tilstand regnes som spesielt viktig ettersom den gir en pekepinn om hva Obama vil vektlegge i sin andre presidentperiode.

Men Obamas utgangspunkt er ikke enkelt. Kongressen er delt, med Republikanerne i flertall i Representantenes hus. Forhandlinger pågår på en rekke fronter for å få på plass tverrpolitiske kompromisser, men initiativene lykkes sjelden, og frontene er steile.

Etter tirsdagens tale lot ikke kritikken vente på seg.

— Obama tror at den økonomiske nedturen kom fordi staten ikke krevde høy nok skatt, ikke brukte nok penger og ikke var kontrollerende nok, sa den populære senatoren Marco Rubio fra Republikanerne.

— Som dere hørte i kveld, er han løsning på så godt som alle problemer å kreve mer skatt, låne mer penger og øke forbruket, sa han.

Dårlig tid

Obama har så vidt begynt på sin andre presidentperiode, men han begynner allerede nå å få dårlig tid, mener analytikere. I 2014 kommer mellomvalget til Kongressen, og utfallet av det vil kunne bli en forsamling som er enda mer splittet enn i dag.

— Obama har i bunn og grunn ett år på seg til å få gjennomført store reformer, fastslår førsteamanuensis Michele Swers ved Georgetown University.

I tirsdagens tale understreket Obama flere ganger viktigheten av samarbeid på tvers av partigrensene.

— Amerikanerne forventer ikke at staten skal løse alle problemer. De forventer ikke at vi i denne salen skal være enige i alle saker. Men de forventer at vi setter nasjonens interesser foran partiet, sa han.

Krever klimakutt

I klimasaken truet Obama imidlertid med å tilsidesette Kongressen for å sikre kutt i utslippene.

— I løpet av de siste fire årene er våre utslipp av den farlige klimagassforurensningen som truer vår planet, faktisk gått ned. Men for våre barn og vår framtids skyld må vi gjøre mer for å bekjempe klimaendringer, sa Obama.

— Hvis ikke Kongressen snart skrider til handling for å beskytte framtidige generasjoner, vil jeg gjøre det, tilføyde han. (©NTB)