For eksempel kan Hellas komme til å avvise kravene om budsjettkutt og reformer som er stilt for nødlånene fra EU og IMF etter valget den 17. juni. Det vil i så fall innebære at lånene trekkes tilbake, heter det i en uttalelse fra S&P mandag.

— Dette vil etter vår mening alvorlig skade Hellas' økonomi og høyst sannsynlig føre til en ny misligholdelse av lån, skriver det mektige byrået i uttalelsen.