Avtalen inneholder både skatteøkninger og kutt i offentlige budsjetter og har en tidsramme på to måneder.

Det var visepresident Joe Biden og Republikanernes mindretallsleder i Senatet som forhandlet fram avtalen.

Den må imidlertid også godkjennes av Representantenes hus. Dette vil trolig skje i løpet av tirsdag.